Jaarrekening

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Algemeen

De balans met toelichting geeft informatie over de omvang en samenstelling van het vermogen (het verschil tussen de bezittingen en de schulden) van de Gemeente Den Haag aan het eind van een boekjaar en over de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar.

De activa op de balans geven de bezittingen en de vorderingen weer en bestaan uit de vaste en vlottende activa. Op de passiva zijde van de balans staan de schulden en het eigen vermogen. Deze zijn uit te splitsen in vaste en vlottende schulden. Vaste activa en passiva hebben een looptijd van langer dan één jaar.

Zowel de beginbalans als de eindbalans worden gepresenteerd exclusief de bestemming van het rekeningresultaat om een juiste vergelijking van balansstanden mogelijk te maken.

Alle bedragen in overzichten en tabellen zijn in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27