Paragrafen

Financiering

Financiering

In deze paragraaf wordt de gemeentelijke treasuryfunctie, de wettelijke kaders, de belangrijkste externe ontwikkelingen, het financieringsbeleid (externe en interne financiering) en het risicobeheer hierop, de garantstellingen en het financieringsresultaat van de gemeente toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27