Jaarverslag

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Portefeuillehouders: Nur Icar en Mariëlle Vavier

Wat is het doel?

  1. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen of laten participeren en perspectief bieden. Want dat draagt bij aan de bestaanszekerheid.
  2. De gemeente Den Haag kiest voor innovatieve aanpakken zoals de inzet van loonkostensubsidie om de uitstroom uit de bijstand naar werk een extra impuls te geven.
  3. Het minima- en schuldenbeleid zorgt ervoor dat inwoners van de gemeente Den Haag met een laag inkomen of met schulden volwaardig mee kunnen doen en zichzelf kunnen ontplooien. Een laag inkomen of schulden mogen geen belemmering zijn om mee te doen op school, bij de sportvereniging of elders in de Haagse samenleving.

Lasten, baten en saldo

743.701

21,6 %

464.122

13,4 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27