Jaarverslag

College en bestuur

College en bestuur

Portefeuillehouder: Jan van Zanen

Wat is het doel?
Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de gemeenteraad het Haagse gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de kaders vast. Het college voert het beleid uit.

Lasten, baten en saldo

18.887

0,5 %

98

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27