Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma

bedragen x €1.000

Programma

Rekening 2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

01 - Gemeenteraad

Lasten

9.912

10.681

15.563

14.660

902

V

Baten

37

35

344

307

37

N

Saldo exclusief reserves

9.875

N

10.646

N

15.219

N

14.353

N

865

V

Toevoegingen

0

0

0

0

0

-

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

-

Saldo inclusief reserves

9.875

N

10.646

N

15.219

N

14.353

N

865

V

02 - College en Bestuur

Lasten

8.220

11.438

19.821

18.887

934

V

Baten

72

0

0

98

98

V

Saldo exclusief reserves

8.148

N

11.438

N

19.821

N

18.789

N

1.032

V

Toevoegingen

0

0

0

0

0

-

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

-

Saldo inclusief reserves

8.148

N

11.438

N

19.821

N

18.789

N

1.032

V

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Lasten

130.860

60.765

65.405

47.019

18.387

V

Baten

101.901

6.553

21.777

16.877

4.900

N

Saldo exclusief reserves

28.959

N

54.212

N

43.628

N

30.141

N

13.487

V

Toevoegingen

0

0

0

0

0

-

Onttrekkingen

215

1.827

250

241

9

N

Saldo inclusief reserves

28.743

N

52.385

N

43.378

N

29.901

N

13.478

V

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

71.233

68.390

84.201

68.024

16.177

V

Baten

9.318

5.268

19.654

7.358

12.296

N

Saldo exclusief reserves

61.915

N

63.122

N

64.547

N

60.667

N

3.881

V

Toevoegingen

3.389

2.993

4.008

4.008

0

-

Onttrekkingen

5.805

3.252

3.252

4.008

756

V

Saldo inclusief reserves

59.499

N

62.863

N

65.303

N

60.667

N

4.637

V

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

131.912

138.080

140.899

137.405

3.494

V

Baten

11.544

12.226

12.012

13.504

1.493

V

Saldo exclusief reserves

120.368

N

125.854

N

128.887

N

123.901

N

4.986

V

Toevoegingen

0

0

0

0

0

-

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

-

Saldo inclusief reserves

120.368

N

125.854

N

128.887

N

123.901

N

4.986

V

bedragen x €1.000

Programma

Rekening 2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

06 - Onderwijs

Lasten

148.039

151.252

172.312

148.353

23.959

V

Baten

61.152

58.941

73.139

59.239

13.900

N

Saldo exclusief reserves

86.886

N

92.311

N

99.173

N

89.114

N

10.059

V

Toevoegingen

6.851

0

4.260

4.260

0

N

Onttrekkingen

5.939

3.200

9.900

2.348

7.552

N

Saldo inclusief reserves

87.798

N

89.111

N

93.533

N

91.027

N

2.506

V

07 - Werk en Inkomen

Lasten

699.383

666.778

670.402

685.325

14.924

N

Baten

390.489

422.327

414.976

420.371

5.396

V

Saldo exclusief reserves

308.894

N

244.451

N

255.426

N

264.954

N

9.528

N

Toevoegingen

11.600

33.000

58.375

58.375

0

N

Onttrekkingen

6.609

44.744

65.846

43.750

22.095

N

Saldo inclusief reserves

313.885

N

232.707

N

247.956

N

279.579

N

31.623

N

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Lasten

665.619

648.494

752.924

729.897

23.027

V

Baten

130.661

67.272

147.518

135.323

12.195

N

Saldo exclusief reserves

534.958

N

581.222

N

605.406

N

594.575

N

10.831

V

Toevoegingen

0

0

8.668

8.500

168

V

Onttrekkingen

10.283

1.088

7.626

3.964

3.662

N

Saldo inclusief reserves

524.675

N

580.134

N

606.448

N

599.111

N

7.337

V

09 - Buitenruimte

Lasten

189.765

300.098

304.073

296.516

7.557

V

Baten

65.161

175.935

178.641

183.136

4.495

V

Saldo exclusief reserves

124.604

N

124.163

N

125.432

N

113.380

N

12.052

V

Toevoegingen

18.693

0

3.566

3.566

0

-

Onttrekkingen

15.564

6.214

8.064

8.755

691

V

Saldo inclusief reserves

127.733

N

117.949

N

120.934

N

108.191

N

12.743

V

10 - Sport

Lasten

70.051

63.806

76.322

77.603

1.281

N

Baten

16.243

9.998

17.547

23.153

5.606

V

Saldo exclusief reserves

53.807

N

53.808

N

58.775

N

54.449

N

4.326

V

Toevoegingen

0

3.000

4.500

4.500

0

-

Onttrekkingen

3.580

7.326

8.531

7.075

1.456

N

Saldo inclusief reserves

50.228

N

49.482

N

54.744

N

51.874

N

2.870

V

bedragen x €1.000

Programma

Rekening 2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

11 - Economie

Lasten

39.143

37.104

33.212

33.077

135

V

Baten

4.766

2.251

2.170

3.965

1.795

V

Saldo exclusief reserves

34.377

N

34.853

N

31.042

N

29.112

N

1.929

V

Toevoegingen

0

0

0

0

0

-

Onttrekkingen

1.219

3.796

1.843

2.493

650

V

Saldo inclusief reserves

33.158

N

31.057

N

29.199

N

26.620

N

2.579

V

12 - Mobiliteit

Lasten

89.736

103.695

96.944

103.344

6.400

N

Baten

117.199

89.935

92.265

114.921

22.656

V

Saldo exclusief reserves

27.463

V

13.760

N

4.679

N

11.577

V

16.256

V

Toevoegingen

3.800

4.800

13.305

13.305

0

-

Onttrekkingen

474

1.900

2.030

2.028

2

N

Saldo inclusief reserves

24.138

V

16.660

N

15.954

N

300

V

16.254

V

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Lasten

174.011

157.691

190.827

172.200

18.627

V

Baten

106.450

109.512

130.841

97.801

33.040

N

Saldo exclusief reserves

67.561

N

48.179

N

59.986

N

74.399

N

14.413

N

Toevoegingen

12.011

5

8.330

8.328

2

V

Onttrekkingen

34.424

3.228

12.586

4.912

7.674

N

Saldo inclusief reserves

45.148

N

44.957

N

55.731

N

77.816

N

22.085

N

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Lasten

136.452

115.041

122.657

127.030

4.373

N

Baten

28.409

11.693

13.807

16.609

2.802

V

Saldo exclusief reserves

108.043

N

103.348

N

108.850

N

110.421

N

1.571

N

Toevoegingen

0

2.000

2.000

2.000

0

-

Onttrekkingen

2.788

0

2.000

1.956

44

N

Saldo inclusief reserves

105.256

N

105.348

N

108.850

N

110.465

N

1.614

N

15 - Financiën

Lasten

52.635

96.724

44.903

51.387

6.484

N

Baten

1.937.107

1.863.732

1.928.530

1.985.622

57.091

V

Saldo exclusief reserves

1.884.472

V

1.767.008

V

1.883.627

V

1.934.235

V

50.608

V

Toevoegingen

289.010

109.939

250.363

250.363

0

-

Onttrekkingen

271.163

195.958

336.367

303.993

32.375

N

Saldo inclusief reserves

1.866.625

V

1.853.027

V

1.969.631

V

1.987.864

V

18.233

V

bedragen x €1.000

Programma

Rekening 2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

16 - Overhead

Lasten

325.202

324.414

366.007

376.771

10.764

N

Baten

4.040

1.977

2.332

12.215

9.883

V

Saldo exclusief reserves

321.162

N

322.436

N

363.675

N

364.556

N

882

N

Toevoegingen

0

0

0

0

0

-

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

-

Saldo inclusief reserves

321.162

N

322.436

N

363.675

N

364.556

N

882

N

TOTAAL GENERAAL

Lasten

2.942.173

2.954.450

3.156.472

3.087.499

68.973

V

Baten

2.984.552

2.837.655

3.055.553

3.090.500

34.946

V

Saldo exclusief reserves

42.378

V

116.795

N

100.919

N

3.000

V

103.919

V

Toevoegingen

345.355

155.737

357.376

357.206

170

V

Onttrekkingen

358.063

272.533

458.294

385.523

72.771

N

Saldo inclusief reserves

55.087

V

0

0

31.317

V

31.317

V

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27