Paragrafen

Vastgoed

Vastgoed

Inleiding
Om de verschillende beleidsdoelstellingen te faciliteren bezit de gemeente een omvangrijke vastgoedportefeuille. De gemeente is in het bezit van kantoren die gebruikt worden voor de ambtelijke huisvesting, zoals het Stadhuis aan het Spui en het Stadsdeelkantoor aan de Leyweg. Ook bestaat de gemeentelijke vastgoedportefeuille uit maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, sporthallen, buurtcentra en musea. Daarnaast heeft de gemeente panden en gronden in bezit die zijn aangekocht ten behoeve van stadsontwikkeling. Tenslotte is de gemeente nog eigenaar van diverse objecten (vaak met een historische waarde) zoals kerktorens, molens of monumenten.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27