Jaarverslag

Overhead

Overhead

Portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Wat is het doel?
Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Er ontstaat hierdoor ook beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Het overzicht van het totale apparaat en de kosten van het primaire proces staan in de bedrijfsvoeringparagraaf. Hiermee krijgt de Raad inzicht in de omvang en aard van de totale apparaatslasten van de gemeente Den Haag. Ook de beleidsmatige verantwoording op het gebied van bedrijfsvoering staat in de bedrijfsvoeringsparagraaf, zowel voor het geheel als voor de afzonderlijke disciplines.

Lasten, baten en saldo

376.771

10,9 %

12.215

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27