Jaarverslag

Economie

Economie

Portefeuillehouder: Saskia Bruines,  Nur Icar, Mariëlle Vavier en Robert van Asten

Wat is het doel?

De ‘Economische visie Den Haag+ 2030: brede economische bloei in een stad zonder grenzen’ (RIS303550) vormt het kader voor het economisch beleid.Doel van het Haagse economisch beleid is brede economische bloei: structurele banengroei en economische groei. Dit draagt bij aan de volgende punten:

  • Iedere inwoner doet mee, als ondernemer of via een baan of opleiding. Daarom geven we bijvoorbeeld aandacht aan de verbreding van de economie, de beschikbaarheid van betaalbare bedrijfsruimte, de dienstverlening aan het mkb en de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt-bedrijfsleven
  • Het leven in Den Haag wordt nog aangenamer. We streven naar een mooie, duurzame en leefbare stad. Den Haag heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daaraan dragen we bij bijvoorbeeld door te investeren in verduurzaming van het mkb. Maar Den Haag is ook een bruisende stad met een breed aanbod aan commerciële voorzieningen zoals horeca en detailhandel niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken en een aanbod van evenementen.
  • De bloei is toekomstgericht en draagt bij aan een betere en rechtvaardiger en veiliger wereld. Denk aan de impact economie, waar zaken doen en een betere wereld samen gaan.
  • De stad wordt weerbaarder en berust op een bredere economische basis met meer (baan)kansen voor alle inwoners van Den Haag, zowel bij hoog- als laagconjunctuur. Daarom investeren we in kansrijke sectoren en clusters (met banen) voor de toekomst door ondersteuning van startende en snelgroeiende bedrijven en de groei als kennisstad op alle kennisniveau’s.

Lasten, baten en saldo

33.077

1,0 %

6.458

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27