Jaarverslag

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Portefeuillehouder: Presidium

Wat is het doel?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Den Haag. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en besluit op hoofdlijnen over het beleid. Het vaststellen van de begroting en de rekening van de gemeente behoort tot de wettelijke taken van de gemeenteraad. Verder controleert de gemeenteraad de uitvoering van het beleid door burgemeester en wethouders. De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de werkzaamheden. Onder het programma Raadorganisatie vallen ook de Rekenkamer Den Haag, de ombudsman Den Haag en de Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag (GAD) - Den Haag.

Lasten, baten en saldo

14.660

0,4 %

307

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27