Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

bedragen x €1.000

Taakveld

Rekening
2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

010 - Bestuur

Lasten

20.687

21.831

25.723

23.699

2.024

 V 

Baten

109

35

344

382

38

 V 

Saldo

20.578

21.796

25.379

23.317

2.062

 V 

020 - Burgerzaken

Lasten

29.934

26.713

33.093

37.670

4.576

 N 

Baten

10.210

8.366

10.400

10.777

377

 V 

Saldo

19.723

18.347

22.693

26.892

4.199

 N 

030 - Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

13.860

11.323

9.361

8.621

740

 V 

Baten

24.646

20.633

20.677

20.047

631

 N 

Saldo

-10.785

-9.310

-11.316

-11.426

110

 V 

040 - Overhead

Lasten

325.202

324.294

366.007

376.771

10.764

 N 

Baten

3.841

1.754

2.332

12.215

9.883

 V 

Saldo

321.361

322.540

363.675

364.556

882

 N 

050 - Treasury

Lasten

18.210

10.985

23.118

33.310

10.191

 N 

Baten

41.509

37.344

54.707

60.909

6.202

 V 

Saldo

-23.299

-26.359

-31.589

-27.599

3.990

 N 

061 - OZB woningen

Lasten

3.167

3.412

3.764

3.552

213

 V 

Baten

42.051

51.514

51.514

49.525

1.988

 N 

Saldo

-38.884

-48.102

-47.749

-45.974

1.776

 N 

062 - OZB niet-woningen

Lasten

1.814

1.992

2.130

2.044

86

 V 

Baten

71.137

88.047

88.047

89.350

1.303

 V 

Saldo

-69.323

-86.055

-85.917

-87.306

1.389

 V 

063 - Parkeerbelasting

Lasten

3.030

2.720

2.951

4.372

1.421

 N 

Baten

83.021

88.535

88.786

104.484

15.698

 V 

Saldo

-79.991

-85.815

-85.835

-100.112

14.277

 V 

064 - Belastingen overig

Lasten

571

651

607

221

386

 V 

Baten

3.765

3.213

3.213

3.073

141

 N 

Saldo

-3.194

-2.562

-2.606

-2.851

245

 V 

bedragen x €1.000

Taakveld

Rekening
2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

070 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0

 - 

Baten

1.734.260

1.642.690

1.690.417

1.743.580

53.163

 V 

Saldo

-1.734.260

-1.642.690

-1.690.417

-1.743.580

53.163

 V 

080 - Overige baten en lasten

Lasten

7.405

62.914

3.439

2.152

1.287

 V 

Baten

1.604

3.305

2.746

3.224

478

 V 

Saldo

5.800

59.609

693

-1.072

1.765

 V 

090 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten

2.928

1.581

1.608

1.114

494

 V 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

2.928

1.581

1.608

1.114

494

 V 

100 - Mutaties reserves

Lasten

345.355

155.737

357.376

357.206

170

 V 

Baten

358.063

272.533

458.294

385.523

72.771

 N 

Saldo

-12.709

-116.795

-100.919

-28.317

72.602

 N 

110 - Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

48.316

49.861

52.059

52.808

749

 N 

Baten

584

0

879

969

90

 V 

Saldo

47.732

49.861

51.180

51.839

659

 N 

120 - Openbare orde en veiligheid

Lasten

48.078

46.630

59.358

39.986

19.373

 V 

Baten

9.627

5.953

19.460

7.218

12.242

 N 

Saldo

38.451

40.677

39.898

32.768

7.131

 V 

210 - Verkeer en vervoer

Lasten

160.134

181.542

171.750

183.814

12.064

 N 

Baten

39.074

5.882

7.161

17.941

10.780

 V 

Saldo

121.060

175.660

164.589

165.873

1.284

 N 

220 - Parkeren

Lasten

23.546

25.661

28.318

29.680

1.362

 N 

Baten

1.073

1.101

741

976

235

 V 

Saldo

22.473

24.560

27.577

28.704

1.128

 N 

240 - Economische havens en waterwegen

Lasten

10.701

14.750

14.012

11.390

2.622

 V 

Baten

1.001

986

1.005

890

115

 N 

Saldo

9.700

13.764

13.007

10.500

2.507

 V 

250 - Openbaar vervoer

Lasten

8.128

5.964

8.367

6.440

1.926

 V 

Baten

4.557

0

2.211

1.933

278

 N 

Saldo

3.571

5.964

6.155

4.507

1.649

 V 

bedragen x €1.000

Taakveld

Rekening
2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

310 - Economische ontwikkeling

Lasten

13.111

10.905

9.750

8.034

1.716

 V 

Baten

598

547

456

616

159

 V 

Saldo

12.512

10.358

9.293

7.418

1.875

 V 

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

13.023

11.838

12.784

26.483

13.699

 N 

Baten

9.176

12.056

5.552

20.236

14.684

 V 

Saldo

3.847

-217

7.232

6.247

985

 V 

330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

9.145

8.681

9.792

9.735

57

 V 

Baten

12.811

10.911

10.775

10.869

94

 V 

Saldo

-3.666

-2.230

-983

-1.134

152

 V 

340 - Economische promotie

Lasten

15.510

14.633

11.309

11.398

89

 N 

Baten

13.901

14.758

14.758

14.962

204

 V 

Saldo

1.609

-125

-3.449

-3.564

115

 V 

420 - Onderwijshuisvesting

Lasten

41.662

43.831

53.100

40.416

12.684

 V 

Baten

1.409

20

5.822

3.895

1.927

 N 

Saldo

40.253

43.811

47.278

36.521

10.757

 V 

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

105.583

106.311

118.218

107.842

10.376

 V 

Baten

52.414

54.418

62.618

50.453

12.165

 N 

Saldo

53.169

51.893

55.600

57.389

1.789

 N 

510 - Sportbeleid en activering

Lasten

19.056

20.376

24.955

22.251

2.704

 V 

Baten

366

0

3.673

2.940

733

 N 

Saldo

18.691

20.376

21.282

19.310

1.972

 V 

520 - Sportaccommodaties

Lasten

50.994

43.430

51.367

55.352

3.985

 N 

Baten

15.877

9.998

13.874

20.213

6.339

 V 

Saldo

35.117

33.432

37.493

35.139

2.354

 V 

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

77.018

82.933

81.886

79.674

2.211

 V 

Baten

6.849

8.309

7.688

7.789

101

 V 

Saldo

70.169

74.624

74.198

71.885

2.313

 V 

540 - Musea

Lasten

28.036

26.876

30.826

29.824

1.002

 V 

Baten

2.937

1.974

2.554

2.995

441

 V 

Saldo

25.099

24.902

28.272

26.829

1.443

 V 

bedragen x €1.000

Taakveld

Rekening
2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

550 - Cultureel erfgoed

Lasten

1.306

1.274

1.347

1.385

39

 N 

Baten

70

0

0

40

40

 V 

Saldo

1.236

1.274

1.347

1.345

1

 V 

560 - Media

Lasten

25.553

26.997

26.841

26.522

319

 V 

Baten

1.689

1.943

1.770

2.681

911

 V 

Saldo

23.864

25.054

25.071

23.841

1.229

 V 

570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

39.163

34.012

39.228

39.047

181

 V 

Baten

3.823

2.410

2.738

3.424

686

 V 

Saldo

35.340

31.602

36.490

35.623

867

 V 

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

151.583

120.768

182.612

168.042

14.570

 V 

Baten

46.399

10.541

65.940

59.399

6.541

 N 

Saldo

105.184

110.227

116.672

108.643

8.029

 V 

620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Lasten

56.015

51.328

61.706

71.910

10.204

 N 

Baten

22.780

18.990

22.377

27.032

4.656

 V 

Saldo

33.235

32.338

39.329

44.878

5.549

 N 

630 - Inkomensregelingen

Lasten

590.608

551.058

539.569

563.866

24.297

 N 

Baten

372.442

398.904

390.524

396.028

5.504

 V 

Saldo

218.165

152.154

149.045

167.838

18.793

 N 

640 - WSW en beschut werk

Lasten

52.334

59.445

64.881

61.853

3.028

 V 

Baten

5.998

18.124

16.172

7.807

8.365

 N 

Saldo

46.336

41.322

48.710

54.047

5.337

 N 

650 - Arbeidsparticipatie

Lasten

49.618

57.092

59.321

49.423

9.897

 V 

Baten

2.535

281

727

3.402

2.675

 V 

Saldo

47.082

56.811

58.594

46.021

12.573

 V 

660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

35.786

42.076

43.004

36.611

6.393

 V 

Baten

116

200

200

176

24

 N 

Saldo

35.670

41.876

42.804

36.435

6.369

 V 

671A - Huishoudelijke hulp (WMO)

Lasten

0

0

63.559

61.775

1.784

 V 

Baten

1.215

1.186

1.186

1.691

505

 V 

Saldo

-1.215

-1.186

62.373

60.084

2.289

 V 

bedragen x €1.000

Taakveld

Rekening
2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

671B - Begeleiding (WMO)

Lasten

114.708

137.107

62.554

55.141

7.414

 V 

Baten

0

0

0

11

11

 V 

Saldo

114.708

137.107

62.554

55.129

7.425

 V 

671C - Dagbesteding (WMO)

Lasten

0

0

10.550

9.504

1.046

 V 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

0

0

10.550

9.504

1.046

 V 

672A - Jeugdhulp begeleiding

Lasten

53.636

78.837

25.422

23.125

2.297

 V 

Baten

0

0

0

11

11

 V 

Saldo

53.636

78.837

25.422

23.114

2.308

 V 

672B - Jeugdhulp behandeling

Lasten

55.689

39.565

14.688

17.769

3.081

 N 

Baten

37

0

0

0

0

 - 

Saldo

55.652

39.565

14.688

17.769

3.081

 N 

672C - Jeugdhulp dagbesteding

Lasten

5.085

432

20.318

26.075

5.757

 N 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

5.085

432

20.318

26.075

5.757

 N 

672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig

Lasten

0

0

3.636

1.329

2.307

 V 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

0

0

3.636

1.329

2.307

 V 

673A - Pleegzorg

Lasten

0

0

7.641

10.563

2.922

 N 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

0

0

7.641

10.563

2.922

 N 

673B - Gezinsgericht

Lasten

0

0

3.229

4.915

1.686

 N 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

0

0

3.229

4.915

1.686

 N 

673C - Jeugdhulp met verblijf overig

Lasten

2.906

2.533

15.968

22.530

6.562

 N 

Baten

690

0

0

3

3

 V 

Saldo

2.216

2.533

15.968

22.527

6.559

 N 

674A - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Lasten

11.673

9.650

56.510

54.417

2.093

 V 

Baten

0

0

0

9

9

 V 

Saldo

11.673

9.650

56.510

54.408

2.102

 V 

bedragen x €1.000

Taakveld

Rekening
2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Lasten

0

0

12.504

12.453

51

 V 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

0

0

12.504

12.453

51

 V 

674C - Gesloten plaatsing

Lasten

0

0

3.519

5.056

1.537

 N 

Baten

0

0

0

150

150

 V 

Saldo

0

0

3.519

4.906

1.387

 N 

681A - Beschermd wonen (WMO)

Lasten

73.712

86.838

90.200

83.205

6.995

 V 

Baten

3.365

2.700

3.393

3.329

64

 N 

Saldo

70.347

84.138

86.807

79.877

6.930

 V 

681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Lasten

37.769

33.303

41.790

39.454

2.336

 V 

Baten

2.330

1.852

2.193

2.933

740

 V 

Saldo

35.440

31.451

39.597

36.520

3.076

 V 

682A - Jeugdbescherming

Lasten

43.977

37.402

9.099

9.621

522

 N 

Baten

0

0

0

3

3

 V 

Saldo

43.977

37.402

9.099

9.618

519

 N 

682B - Jeugdreclassering

Lasten

0

0

1.610

2.241

631

 N 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

0

0

1.610

2.241

631

 N 

710 - Volksgezondheid

Lasten

108.403

74.539

101.249

92.724

8.525

 V 

Baten

82.907

38.618

62.072

55.500

6.572

 N 

Saldo

25.496

35.921

39.177

37.224

1.953

 V 

720 - Riolering

Lasten

41.113

44.310

44.625

44.278

347

 V 

Baten

44.766

51.606

51.904

51.534

370

 N 

Saldo

-3.653

-7.296

-7.279

-7.256

23

 N 

730 - Afval

Lasten

78.221

85.280

86.839

86.952

113

 N 

Baten

92.030

108.560

109.586

112.132

2.546

 V 

Saldo

-13.809

-23.280

-22.747

-25.180

2.433

 V 

740 - Milieubeheer

Lasten

42.446

59.711

62.955

44.350

18.605

 V 

Baten

8.251

6.164

21.396

16.429

4.967

 N 

Saldo

34.195

53.547

41.559

27.921

13.639

 V 

bedragen x €1.000

Taakveld

Rekening
2022

Begroting
2023 voor wijziging

Begroting
2023 na wijziging

Rekening
2023

Resultaat
2023

750 - Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

2.547

2.564

2.517

3.024

507

 N 

Baten

2.642

2.942

2.837

3.021

184

 V 

Saldo

-95

-378

-320

3

323

 N 

810 - Ruimte en leefomgeving

Lasten

7.078

5.727

12.214

4.996

7.219

 V 

Baten

554

1.103

3.569

1.043

2.526

 N 

Saldo

6.524

4.624

8.646

3.953

4.693

 V 

820 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

90.089

63.667

88.647

78.712

9.934

 V 

Baten

51.995

59.679

84.430

44.837

39.593

 N 

Saldo

38.094

3.987

4.216

33.875

29.659

 N 

830 - Wonen en bouwen

Lasten

72.307

86.300

86.469

65.979

20.490

 V 

Baten

49.511

39.504

40.130

35.413

4.717

 N 

Saldo

22.795

46.796

46.340

30.566

15.773

 V 

Totaal gemeente Den Haag

Lasten

3.287.528

3.110.187

3.513.848

3.444.705

69.142

 V 

Baten

3.342.615

3.110.187

3.513.848

3.476.023

37.825

 N 

Saldo

-55.087

0

0

-31.317

31.317

 V 

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27