Homepage

Totale inkomsten Gerealiseerd

€ 3.476.023

Een afwijking van € 356.224 ten opzichte van de begroting

Totale uitgaven Gerealiseerd

€ 3.444.705

Een afwijking van € 324.907 ten opzichte van de begroting

bedragen x € 1000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27