Jaarverslag

Financiën

Financiën

Portefeuillehouder: Saskia Bruines

Wat is het doel?
Met dit programma wil de gemeente de gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door gedegen financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn en de woonlasten, in vergelijking met de G4, laag zijn.

Lasten, baten en saldo

301.750

8,8 %

2.289.615

65,9 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27