Jaarverslag

Onderwijs

Onderwijs

Portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

 
Wat is het doel?

Alle Haagse inwoners moeten ongeacht hun achtergrond de kans krijgen om via onderwijs het beste uit zichzelf te halen. De gemeente wil gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongvolwassenen in Den Haag.

In de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 ‘Kiezen voor kansen’ (HEA; RIS311077) staan de onderwijsprioriteiten van de gemeente en het onderwijsveld. Het overkoepelende doel van deze HEA is het bevorderen van kansengelijkheid. De vier ambities die in de HEA centraal staan zijn:

  1. Voldoende, bevoegde en bekwame onderwijsprofessionals.
  2. Optimale leer- en ontwikkelomgeving.
  3. De juiste ondersteuning en een passende plek voor alle kinderen en jongeren.
  4. Onderwijs dat bijdraagt aan de brede welvaart van Hagenaars.

Lasten, baten en saldo

152.614

4,4 %

61.587

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27