Jaarverslag

Stadsontwikkeling en wonen

Stadsontwikkeling en wonen

Portefeuillehouders: Robert van Asten en Martijn Balster

Lasten, baten en saldo

180.528

5,2 %

102.713

3,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27