Jaarverslag

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Portefeuillehouder: Arjen Kapteijns en Robert Barker

Wat is het doel?
De klimaatcrisis is een wereldwijd probleem. Ook in Den Haag ondervinden we de gevolgen van klimaatverandering. We willen de schadelijke uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof fors reduceren. Daarmee draagt Den Haag bij aan het mondiale doel van maximaal anderhalve graad aardeopwarming en houden we rekening met toekomstige generaties: ook zij moeten in een gezonde en fijne stad kunnen wonen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan werken aan de duurzaamheidsopgave: inwoners, (mkb-)ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De gemeente werkt met dit programma aan een schone en gezonde stad, samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. We willen een stad die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. De gemeente is trots op het groene karakter van Den Haag en wil dit samen met bewoners blijvend versterken. Zo blijft Den Haag aantrekkelijk om in te wonen en te werken.

Lasten, baten en saldo

47.019

1,4 %

17.118

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27