Jaarverslag

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Wat is het doel?
De gemeente wil dat Den Haag een veilige stad is en blijft voor bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers. De gemeente gaat door met de effectieve aanpak van de afgelopen jaren, samen met partners. Prioriteit: het terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast.

Lasten, baten en saldo

72.032

2,1 %

11.366

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27